ZAZIE robi nieporządek w chaosie

Temat: MATURA ANGIELSKI POMOCE!!!!
Posiadam bardzo dobre i nie drogie materiały do sprzedania na maturę ustną jak również pisemna z języka ANGIELSKIEGO. Poniżej przedstawiam spis treści co zawiera poszczególny materiał: 1. Prezent Continous- zdania twierdzące 2. Formy czasownika ; przykłady czasowników 3. Przykładowe zdania, forma pytająca 4. Forma przecząca 5. Użycie Present Continous 6. Słówka występujące w czasie 7. czas PRESENT SIMPLE- przykłady 8. 3 osoba i słówka występujące w czasie 9. przykłady zdań 10. Zdania pytające 11. Przeczenia 12. Przykłady przeczenia 13. Używanie Present Simple 14. Zdania twierdzące przeczące i pytające 15. PRESENT PERFECT 16. Przykłady zdań twierdzących 17. Zdania twierdzace i pytające, słówka pomocnicze 18. Przeczenie- zdania 19. Używanie Has i have 20. Używanie present perfect 21. For i Since- zadania 22. FUTURE SIMPLE zdania twierdzące 23. przeczenia- zdania 24. Przeczenie- zdania 25. Używanie Future Simple 26. PAST SIMPLE 27. Past Simple zdania 28. Past Simple- “to be” 29. Przeczenia, zdania 30. Słówka w czasie, zdania przeczące ... a całkowity ich koszt to tylko 30 zł (z tym że cena jest do negocjacji ) Praca jest bardzo dokładna ok. 90 % słówek i zdań jest przetłumaczone linijkę niżej. Wydaje...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=8564