ZAZIE robi nieporządek w chaosie

Temat: spadek
Załączone pismo to odpis wniosku ojca o stwierdzenie nabycia spadku po mamie. Jest ono sformułowane prawidłowo. W 1979r. istniały surowe przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych. Gospodarstwo mogła być wówczas dziedziczone tylko przez osoby z wykształceniem rolniczym lub mające przygotowanie do pracy na gospodarstwie (np. minimum 6-miesięcy pracy bezposrednio przy produkcji rolnej). Jeśli w oparciu o ten wniosek sąd stwierdził nabycie spadku - w części gospodarstwa rolnego tylko na rzecz ojca - to mógł on następnie w całości tym gospodarstwem rozporządzić na rzecz Waszego brata. Przeniesiesienie własności gospodarstwa rolnego w zamian za rentę nie jest ani umową darowizny ani sprzedażą. Jest to szczególna forma przekazania tytułu prawnego - i orzecznictwo stoi na stanowisku, że takiego przekazania gospodarstwa rolnego nie zalicza się do schedy spadkowej - a więc brak jest podstaw do dochodzenia zachowku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2352Temat: ojcowizna
... zachowku uzupełniającego. Natomiast jeśli to było gospodarstwo rolne - to do przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za rentę nie stosuje się przepisów o darowiźnie.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4360


Temat: ojcowizna
syna wchodzi w skład masy spadkowej dla pozostałego rodzeństwa (rodzice już nie żyją) czy tylko do zachowku?
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4360


Temat: ojcowizna
"Przy ustalaniu wartości spadku dla obliczenia zachowku należnego uprawnionemu nie uwzględnia się wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy" - uchwała SN z 19 lutego 1991r. III CZP 4/91 W uzasadnieniu wskazano, że...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4360


Temat: czy mam prawo do zachowku ?
Myślę, że to jednak zamknie dyskusję: Uchwała Sądu Najwyższego z 19 lutego 1991, III CZP 4/91, OSNC 1991 nr 8-9, poz. 103 [cytat:2vo6v6we] Wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy na podstawie art. ... ustalaniu zachowku.[/cytat:2vo6v6we] Taka jest też praktyka w sądach niższego szczebla, z jaką się zetknąłem.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=1060


Temat: jak ominąć zachówek ?
  Więc w jaki sposób matka ma mi przekazać własność nieruchomości , aby nie zaliczyć tego do obliczenia zachowku, dodam że jest w tej nieruchomości ponad 1 hektar łąki, czyli mozna by to podciągnąć pod gospodarstwo rolne. Może jakieś dozywocie ?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=69151


Temat: darowizna a grunty
darowizna a grunty   Byłe gospodarstwo rolne zostało przekazane w darowiźnie starszemu z braci w 1986 r. Jednak wg obowiązującej wówczas błędnej ustawy grunty należały do skarbu państwa. Poprawiono ustawę i w 2002 r. nie wydając ani złotówki (nawet za wniosek) na mocy decyzji starosty grunty zostały przekazane na własność obdarowanemu. Aktualnie toczy się przewód sądowy o zachowek. Pytanie : Czy wartość gruntu pod darowanymi budynkami będzie wliczona do obliczenia wartości zachowku?? Jeżeli nie to proszę w miarę możliwości o podanie jakiegoś aktu prawnego, który tą kwestię reguluje. Pozdrawiam.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=56393


Temat: czy ma prawo do zachowku ?
Nie może - przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę nie jest darowizną w rozumieniu prawa cywilnego. Nie ma więc podstaw do dochodzenia zachowku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=9969


Temat: Czy nalezy mi się spadek lub zachowek po rodzicach?
Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rentę nie jest darowizną. Przeniesienie własności w ten sposób nie stanowi podstawy do dochodzenia od brata zachowku.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5970