ZAZIE robi nieporządek w chaosie

Temat: Teologia w obronie korporacji: GMO
Teraz człowiek pozbawiony przezorności i odpowiedzialności za przyszłość swoich pokoleń i naszą planetę Ziemię zaczyna manipulować przyrodą ożywioną w sposób bezmyślny i nieodpowiedzialny. To nie radykalni ekologowie ale odpowiedzialni uczeni ostrzegają...
Źródło: wegetarianie.pinkf.net/viewtopic.php?t=223Temat: T. rex krewnym kurczaka.
... potomków utracila tę umiejętność. Ewolucja nie przebiega liniowo. A człowiek nie jest jej ukoronowaniem. Takie bakterie, organizmy stosunkowo nieskomplikowane, doskonale poradzą sobie bez człowieka, ale człowiek bez nich - w żadnym...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=4478


Temat: Ateizm..
to tam mowiono. taka baktria tez ma plusy w koncu w przyrodzie i cel po co zyje. ale znow poszukalam i znalazlam cos wiec wkleje: Znaczenie bakterii: Przyrodnicze: Procesy życiowe bakterii przyczyniają się do bezustannego krążenia materii w przyrodzie. Ilość materii, z której jest zbudowana Ziemia, jest niezmienna. Życie raz zapoczątkowane toczy się nieprzerwanie od miliardów lat.. nieustannie powstają nowe organizmy, pojawiają ... budulca dla całego świata ożywionego. Po pewnym okresie życia każde stworzenie ginie. Po śmieci organizmu pozostaje w nim uwięziona materia organiczna, wytworzona bezpośrednio (u roślin) lub pośrednio (u zwierząt) kosztem substancji ... dokonują się głównie dzięki bakteriom. Procesy życiowe poszczególnych gatunków bakterii powodują rozkład różnych złożonych substancji organicznych (np. białek i błonnika) na proste związki nieorganiczne, włączając je cyklu obiegu materii. Tylko niewielką bowiem część przetwarzanych związków bakterie zużytkowują na budowę swego ciała i wytwarzanie niezbędnej do życia energii. Procesy krążenia pierwiastków w przyrodzie uzupełnia działalność bakterii nitryfikacyjnych, bakterii wiążących azot atmosferyczny oraz bakterii przeprowadzających różnego rodzaju fermentacje. Niektóre bakterie w bezpośredni sposób warunkują życie wielu zwierząt. Pokarm zwierząt roślinożernych, m.in. przeżuwaczy, składa się w przeważającej części z błonnika, którego soki trawienne tych zwierząt nie ... Dopiero masy nieustannie obumierających bakterii i pierwotniaków, przesuwane do dalszych części przewodu pokarmowego zwierząt roślinożernych, są przez nie trawione i wchłaniane. Tak więc krowa zjadająca trawę przede wszystkim odżywia się mikroorganizmami, które zasiedlają jej przewód pokarmowy. Gospodarcze: Działalność bakterii, rozpatrywana pod kontem wpływów na gospodarkę człowieka, może być oceniania jako dodatnia i ujemna. Gospodarcze znaczenia bakterii w wielu dziedzinach, szczególnie w rolnictwie, wynika z ich ogólnego znaczenia przyrodniczego. Wzbogacając glebę w przyswajalne dla roślin składniki odżywcze, bakterie podnoszą jej żyzność. Na gruntach uprawnych rozkładają obornik lub kompost. Bardzo ważną dla rolnictwa jest także rola glebotwórcza bakterii. Dzięki udziałowi w wytwarzaniu próchnicy bakterie podnoszą walory wprawne gleb, ponieważ próchnica nie tylko zwiększa żyzność gleby, ale również nadaje jej pożądaną strukturę gruzełkowatą. Gleby o strukturze gruzełkowatej są przewiewne i dłużej zatrzymują wodę. Różne bakterie wytwarzają w procesach przemiany materii rozmaite związki o ogromnym niekiedy znaczeniu dla człowieka. W procesach fermentacji powstaje m. in. alkohol etylowy, kwas mlekowy, kwas octowy i wiele innych użytecznych substancji. Szczególnie cenne są bakterie wytwarzające substancje hamujące rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Stosowane są w przemyśle farmaceutycznym przy wyrobie antybiotyków. Niekorzystne, z punktu widzenia człowieka, działanie bakterii to przede wszystkim wywoływanie przez nie chorób roślin, zwierząt i ludzi. Niektóre bakterie wywołują zaburzenia specjalnie prowadzonych procesów fermentacyjnych i powodują psucie się artykułów spożywczych, często na wielką skalę. teraz kazdy moze sam w sumie ocenic co i jak:ehem: czy bakterie maja bostwo?? mysle ze nie bo tylko czlowiek istota rozumna tworzy sobie bostwa i bogow.
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=115063