ZAZIE robi nieporządek w chaosie

Temat: DEKALOG
głodny, a potem możesz ozdobić ołtarz tym, co ci pozostanie». Te słowa św. Jana Chryzostoma przytacza Jan Paweł II. (Dies Domini 71) „Chrystus dzięki hojności bogatych okazywanej uboższym, może w pewien sposób dokonywać wciąż na nowo cudu rozmnożenia chlebów” (Jan Paweł II, Dies Domini 71) Nie można traktować udziału we Mszy św. jako uspokojenia sumienia wyrzucającego obojętność na sprawy biednych i potrzebujących. Przeciwnie, rozbudzona w spotkaniu z Chrystusem miłość ma pobudzać do zaradzania nędzom i potrzebom ludzkim. „Eucharystia jest urzeczywistnieniem i zapowiedzią braterstwa. Msza św. niedzielna wzbudza falę miłosierdzia, które ma przeniknąć całe...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,11087,35495537,35495537,DEKALOG.html